Digital Helse

Selv om vi har flere psykologer nå enn noen gang, er behovet i befolkningen mye større enn dagens helsetilbud kan dekke. Mange tilbys ikke adekvat hjelp på tross av at de har et psykisk helseproblem og det finnes grupper som ikke ønsker eller kan benytte seg av tradisjonell terapi. Geografi, hvor i forløpet man er og helsepersonells rammer er noen av hindringene som digitale virkemidler kan være med forbedre.

Digitale virkemidler

Digitale virkemidler har potensial til å øke effekten av tradisjonell behandling, samt øke tilgjengeligheten til grupper som ikke har tilgang til helsetjenester tilpasset sine problemer. Digitale virkemidler kan være med å øke egendeltagelse ved helseproblemer slik at individer blir raskere friske.

Ved å motta et digitalt tilbud kan man bli mer involvert i egen bedring og dermed få helsegevinst på et tidligere tidspunkt. Dette vil ikke bare gi positivt utslag for individet selv, men vil i tillegg kunne spare helsetjenester for store ressurser.

Fremtidens Helse

Målet er å støtte utvikling av digitale løsninger som for eksempel app’er, online selvhjelpsprogram, sensorteknologier og video-terapi. Digitalisering av helsetjenester kan fremme at helsepersonell kan yte bedre helsehjelp for flere personer. Man kan spare helseressurser og samtidig gi bedre hjelp til flere personer.

Ved bruk av digitale tjenester, kan man eksempelvis i større grad få hjelp der man er, når man trenger det.