Anbefalinger av konkrete helseteknologiske verktøy

Vi får jevnlig forespørsler om vi kan anbefale konkrete verktøy til bruk i psykisk helsearbeid, for eksempel videokonferanseløsninger, mobilapplikasjoner, nettbaserte selvhjelps-/behandlingsprogrammer, eller lignende. DigPsyk anser det dessverre ikke som vårt mandat å gi slike anbefalinger, da det ikke finnes noen formell godkjenningsordning for slike verktøy per i dag. Vi kan derfor ikke fremme enkelte verktøy fremfor andre eller «gå god for» disse. Direktoratet for e-helse jobber med å utvikle en slik ordning og en oversikt over godkjente verktøy, men inntil videre kan du finne en oversikt over tilgjengelige verktøy på helsenorge.no. NB! Listen ble sist oppdatert i 2017, og den er dermed ikke uttømmende. Den inneholder heller ikke klarering av verktøyene, det er derfor fortsatt den enkelte psykolog/det enkelte behandlingssteds ansvar å sikre at nødvendige tiltak som databehandleravtale osv. er på plass og at tjenesten lever opp til sentrale retningslinjer, som for eksempel Normen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *