Forskningsprosjekter

Lurer du på hva forskningen sier om bruk av helseteknologi i psykisk helsearbeid?

Her har vi samlet artikler, forskningsrapporter og hovedoppgaver som omhandler digital psykisk helse i en eller annen form. Dette er et svært bredt felt, og det er gjort mye forskning på digital psykisk helse både i Norge og internasjonalt. Mange forskningsartikler er ikke åpent tilgjengelige, og vi har heller ikke kapasitet til å kartlegge hele denne kunnskapsbasen. Vi velger derfor å lenke til de ressurser vi allerede kjenner til, og som er lett tilgjengelige. De fleste av ressursene er norske eller nordiske, og i flere av dem vil du finne referanser til andre relevante studier. Oversikten er under oppdatering.

PS: Vi tar gjerne imot tips om lignende ressurser. Fordi utviklingen innen feltet går veldig raskt, lenker vi fortrinnsvis til rapporter og artikler av nyere dato.

Den europeiske psykologføderasjonens (EFPA) rapport om internett- og mobilbaserte intervensjoner i psykisk helsearbeid (2017)

SINTEFs kunnskapsnotat om digitalisering av blant annet psykiske helsetjenester (2019)

MasterMind Norge: bruk av videokonferanse og nettbasert terapi i behandling av depresjon (2017)

Videocare: bruk av videokonferanse i psykiatriske vurderinger (2017)

Vogel, P. et.al. (2014): A pilot randomized controlled trial of videoconference-assisted treatment for obsessive-compulsive disorder

Om forskning på helseapper (2019)

Høiseth, R. (2019): Effekt og implementering av Mobilhelse i behandling av psykiske lidelser: en litteraturstudie

Andersson, G. et.al. (2019): Internet Interventions for Adults with Anxiety and Mood Disorders: A Narrative Umbrella Review of Recent Meta-Analyses

Titov, N. et.al. (2019): From research to practice: Ten lessons in delivering digital mental health services

But is it therapy? Om å gi terapi over telefon (2020)