Oversikt over helseteknologiske verktøy

I forbindelse med den pågående pandemien, har vi valgt å lage en oversikt over konkrete helseteknologiske verktøy. Listen er under oppdatering. Du finner oversikten her: www.digpsyk.no/digitale-verktoy

Direktoratet for e-helse har dessuten opprettet en oversikt over anbefalte videokonferanseløsninger. Denne finner du her.