Om DigPsyk

Hvem er DigPsyk?

Psykologenes forening for digital helse, eller #digpsyk, jobber for å fremme digital helse blant psykologer. Foreningen ønsker å fremme bruken av digitale hjelpemidler i psykologisk arbeid, gjennom å spre kunnskap om de muligheter dette gir, samt god anvendelse av disse mulighetene. Foreningen er organisert som faglig interesseforening under Norsk psykologforening og er åpen for alle psykologer i Norge. Våre vedtekter finner du her: http://digpsyk.no/oppdaterte-vedtekter

Digitale hjelpemidler

Begrepet digitale hjelpemidler dekker et vidt spenn av teknologiske metoder og innretninger, fra nettbaserte terapiformer i form av videokonferanse og online selvhjelpsprogrammer, applikasjoner til mobiltelefon, virtuell virkelighet, sensorteknologier, med mer. Digitale hjelpemidler anses som en viktig ressurs når det gjelder å nå pasientgrupper som ellers ikke ville benyttet seg av tradisjonell terapi og å forkorte ventetiden til behandlingstilbud gjennom å gjøre psykologisk terapi og selvhjelp mer tilgjengelig og effektivt. Digitale hjelpemidler innen psykologisk arbeid anses av DigPsyk som et nyttig og etterhvert også nødvendig supplement til tradisjonell kontor-terapi.

Et knutepunkt mellom psykologer med interesse for teknologi

Foreningen ønsker å utgjøre et felles kontaktpunkt for de ulike fagmiljøer i Norge og Norden som er involverte i utvikling og gjennomføring av teknologiske/digitale behandlingstilbud. Vi ser for oss å kunne være et naturlig sted for psykologer å henvende seg for å få oversikt over status innen denne sektoren nasjonalt og nordisk.

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem i DigPsyk? Ta kontakt!