Anbefalinger av konkrete helseteknologiske verktøy

Vi får jevnlig forespørsler om vi kan anbefale konkrete verktøy til bruk i psykisk helsearbeid, for eksempel videokonferanseløsninger, mobilapplikasjoner, nettbaserte selvhjelps-/behandlingsprogrammer, eller lignende. DigPsyk anser det dessverre ikke som vårt mandat å gi slike anbefalinger, da det ikke finnes noen formell godkjenningsordning for slike verktøy per i dag. Vi kan derfor ikke fremme enkelte verktøy…

Continue reading →

Oppdaterte vedtekter

Foreningens vedtekter ble oppdatert på vårt årsmøte den 17.01.2017. Hoveddelen av vedtektene ble vedtatt under stiftelsesmøtet den 17.11.2015, disse er senere blitt tilpasset foreningens nye status som faglig interesseforening under Norsk psykologforening. Foreningens fullstendige vedtekter finner du under: § 1. Formål 1.1 Psykologenes Forening for Digital Helse er en faglig interesseforening under Norsk psykologforening. Foreningen…

Continue reading →

Kick-Off kveld for digital psykologi- utsatt

NB! Arrangementet er utsatt! Ny dato settes til høsten. Kjære samtidspsykolog! Er du interessert i å lære mer om hvordan teknologi kan effektivisere psykisk helsearbeid nå og i fremtiden? Teknologi-optimist, -agnostiker, -skeptiker; alle med synspunkter og tanker om digital psykisk helse er velkomne når vi i Psykologenes Forening for Digital Helse (DigPsyk) arrangerer kick off-kveld…

Continue reading →

Fremtidens psykisk (e)helsevern?

psykologens forening for digital helse

Målet med dette innlegget er at flere skal se mulighetene innen satsning på eHelse i psykisk helsevern. Forhåpentligvis er dette til inspirasjon, enten din sterke side er klinisk behandling, produktutvikling, prosjektledelse, innovasjon eller rent engasjement. De siste årene har stadig mer og mer av helsesektoren nytt godt av økt digitalisering og flere teknologiske hjelpemidler. eHelse er…

Continue reading →