Fagkveld høsten 2021

Hver høst arrangerer DigPsyk en fagkveld rettet mot personer som jobber innen psykisk helsearbeid. Årets arrangement har tittelen «E-helse på steroider: digital psykisk helsehjelp under og etter pandemien» og foregår på Zoom onsdag 13.oktober kl 18 – 20.

Vi har et spennende og sammensatt program, der vi blant annet får besøk av Ole Kristian Losvik, tidligere seniorrådgvier i Direktoratet for e-helse, og inviterer til panelsamtale om veien videre etter pandemien.

Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding via e-post til post@digpsyk.no.

Les mer om arrangementet her.