Digitale verktøy

I forbindelse med den pågående pandemien, har vi valgt å lage en oversikt over ulike helseteknologiske verktøy og nettbaserte selvhjelpsressurser. Vi gjør dette for å gjøre det enklere for psykologer uten særlig kjennskap til helseteknologi fra før å finne frem til konkrete alternativer, og for befolkningen å finne frem til kvalitetssikret selvhjelp.

De fleste verktøyene på listen er blitt ført opp på bakgrunn av minst en av følgende to kriterier: 1. Verktøyet benyttes allerede i større skala innen norsk helsetjeneste (for eksempel av et sykehus, en kommune eller et større, privat psykologfellesskap) og/eller 2. Leverandøren har bekreftet skriftlig til oss at de følger gjeldende krav til pasientkontakt over nett. For mobilapplikasjoner gjelder følgende: disse skal være utviklet av autorisert helsepersonell og ha norsk som hovedspråk. DigPsyk har ikke kapasitet eller mandat til selv å vurdere og godkjenne verktøyene, og det er dermed den enkelte psykolog/arbeidsgivers ansvar å vurdere om løsningene oppfyller aktuelle krav og å ivareta pasientens personvern. Verktøy som benyttes i behandling av pasienter skal etter gjeldende regelverk oppfylle kriteriene som stilles via GDPR/aktuelle personvernregler og Normen. Vi anbefaler at psykologer og behandlingssteder sjekker betingelsene i databehandleravtalen innen verktøyet tas i bruk. Dersom leverandøren er norsk, bør denne opplyse tydelig om at verktøyet er utviklet i henhold til de ovennevnte krav. Er du usikker på dette, bør du spørre leverandøren direkte.

Listen er under oppdatering.

Direktoratet for e-helse har utviklet en egen liste over videokonferanseverktøy som vurderes anvendelige for kontakt med pasienter under nåværende situasjon. Denne finner du her.

Videokonferanseløsninger innebygget i større pasientadministrative system

Norsk Helsenett

CheckWare

Pasientsky

Videokonferanseløsninger

Confrere

Youwell

Helseboka

Overvinne

Visiba Care (onlineklinikk basert på videokonferanse)

Whereby

Skype for business

Se også Direktoratet for e-helse sin liste over anbefalte videokonferanseløsninger her

Nettbaserte selvhjelpsprogrammer/kurs med norsk som hovedspråk

Assistert selvhjelp

Braive

Psykologisk veiledning (gratis)

Everymind (tilbyr sine kurs gratis inntil videre)

www.spillbehandling.no (inkludert telefonoppfølging, krever ingen henvisning)

ifightdepression (krever invitasjon fra behandler)

Co-mestring (håndtering av stress og uro som følge av Covid19-pandemien)

Mobilapplikasjoner med norsk som hovedspråk

Aidoru

Mindfit

Depresjonsappen

SMART

Sikker tekstkommunikasjon

Crypho

Andre verktøy (for behandlere)

Norse feedback (tilbakemeldingsverktøy som gjør det mulig å kartlegge hvilket oppfølgingsbehov den enkelte pasient har)

PsykNett (system som håndterer onlinebooking, tilgang til sikker videosamtale samt betalingsløsning på vegne av psykologen)