Digitale verktøy

Da pandemien spredte seg våren 2020, valgte vi å lage en oversikt over ulike helseteknologiske verktøy og nettbaserte selvhjelpsressurser. Vi gjorde dette for å gjøre det enklere for psykologer å finne frem til behandlingsverktøy, og for befolkningen å finne frem til kvalitetssikret selvhjelp. Det var hele tiden vår hensikt at denne oversikten skulle ligge ute midlertidig, da det er krevende å holde en slik liste oppdatert. Vi har derfor nå valgt å ta bort denne listen, og erstattet den med lenker til følgende ressurssider på nett:

Direktoratet for e-helse har utviklet en egen liste over videokonferanseverktøy som vurderes anvendelige for kontakt med pasienter under nåværende situasjon. Denne finner du her.

På Helsenorge finnes dessuten en oversikt over ulike verktøy (nettkurs, app, video) som kan benyttes som hjelpemidler ved ulike psykiske vansker. Denne listen finner du her.