Digitale verktøy

I forbindelse med den pågående pandemien, har vi valgt å lage en oversikt over ulike helseteknologiske verktøy og nettbaserte selvhjelpsressurser. Vi gjør dette for å gjøre det enklere for psykologer å finne frem til behandlingsverktøy, og for befolkningen å finne frem til kvalitetssikret selvhjelp. Det er viktig å understreke at denne oversikten ikke innebærer en klarering av verktøyene, men utgjør en liste over verktøy som oppfyller visse kriterier.

Behandlingsverktøyene på listen er blitt ført opp på bakgrunn av minst ett av følgende to kriterier: 1. Verktøyet benyttes allerede i større skala innen norsk helsetjeneste (for eksempel av et sykehus, en kommune eller et større, privat psykologfellesskap) og/eller 2. Leverandøren har bekreftet skriftlig til oss at de følger gjeldende krav til pasientkontakt over nett.

For mobilapplikasjoner gjelder følgende: disse skal være utviklet av autorisert helsepersonell og ha norsk som hovedspråk.

DigPsyk har ikke kapasitet eller mandat til selv å vurdere og godkjenne verktøyene, og det er dermed den enkelte psykolog/arbeidsgivers ansvar å vurdere om løsningene oppfyller aktuelle krav og å ivareta pasientens personvern. Verktøy som benyttes i behandling av pasienter skal etter gjeldende regelverk oppfylle kriteriene som stilles via GDPR/aktuelle personvernregler og Normen. Vi anbefaler at psykologer og behandlingssteder sjekker betingelsene i databehandleravtalen innen verktøyet tas i bruk. Er du usikker på om verktøyet oppfyller de ovennevnte kriterier, bør du spørre leverandøren direkte.

Listen er under oppdatering.

Direktoratet for e-helse har utviklet en egen liste over videokonferanseverktøy som vurderes anvendelige for kontakt med pasienter under nåværende situasjon. Denne finner du her.

Videokonferanseløsninger innebygget i større pasientadministrative system

Norsk Helsenett

CheckWare

Pasientsky

Videokonferanseløsninger

Confrere

Youwell

Helseboka

Overvinne

Visiba Care (onlineklinikk basert på videokonferanse)

Whereby

Skype for business

GoMentor

Radius-appen (gir tilgang til Visiba Cares videoløsning for mindre virksomheter, for eksempel privatpraktiserende psykologer)

SecuWine

Se også Direktoratet for e-helse sin liste over anbefalte videokonferanseløsninger her

Nettbaserte selvhjelpsprogrammer/kurs med norsk som hovedspråk

Assistert selvhjelp

Braive

Psykologisk veiledning (gratis)

Everymind (tilbyr sine kurs gratis inntil videre)

www.spillbehandling.no (inkludert telefonoppfølging, krever ingen henvisning)

ifightdepression (krever invitasjon fra behandler)

Co-mestring (håndtering av stress og uro som følge av Covid19-pandemien)

Mobilapplikasjoner med norsk som hovedspråk

Overvinne

Mindfit

Depresjonsappen

SMART

Sikker tekstkommunikasjon

Crypho

Andre verktøy (for behandlere)

Norse feedback (tilbakemeldingsverktøy som gjør det mulig å kartlegge hvilket oppfølgingsbehov den enkelte pasient har)

PsykNett (system som håndterer onlinebooking, tilgang til sikker videosamtale samt betalingsløsning på vegne av psykologen)