Arrangementer

Her finner du oversikt over kommende og tidligere arrangementer i regi av DigPsyk.

 

23.11.23 kl 18-19 via Zoom: Kunstig intelligens og/eller smarte psykologer: mulige utfordringer og løsninger

Du kan se opptak av arrangementet på vår Facebook- side.

Om arrangementet:

Som innen andre samfunnsområder, utfordrer utviklingen av kunstig intelligens også den tradisjonelle psykologrollen og synet på psykologisk behandling. Mange har sterke meninger, men få har god kunnskap om hva kunstig intelligens faktisk er og kan gjøre. DigPsyk inviterer derfor til nettmøte med et panel bestående av en prosjektkoordinator fra Nasjonalt senter for e- helseforskning og to psykologer med særlig kompetanse. Panelet vil beskrive utfordringer og mulige løsninger knyttet til kunstig intelligens i psykologisk behandling, samt gi konkrete eksempler fra eget arbeid.


Arrangementet er særlig aktuelt for psykologer og annet helsepersonell, men åpent for alle!


Presentasjon av paneldeltakerne:


Therese Olsen Svenning er koordinator ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, avdeling helsedata og analyse. Hun har bakgrunn innen folkehelsevitenskap og epidemiologi, og er særlig opptatt av helseetikk og kunstig intelligens.


Sharthan Simoons jobber som utvikler og psykolog.
Leder i 25.TIME AS. Jobber med markedsmuligheter ved bruk av ny teknologi.


Jesper Solheim Johansen er utdannet psykolog ved UiT og ble nylig valgt inn i DigPsyks styre. Han jobber med anvendt forskning og brukeropplevelse i oppstartsselskapet Keenious. Til daglig arbeider han med kunstig intelligens fra et menneskelig perspektiv, for eksempel gjennom prosjekter der holdninger til generativ KI kartlegges, og eksperimentering med hvordan man kan presentere KI-baserte systemer mer forståelig for folk flest.

13.10.21 kl 18 – 20 via Zoom: E-helse på steroider: digital psykisk helsehjelp under og etter pandemien

Du kan se opptak fra arrangementet på vår Facebook-side her: Facebook
 
Hvor står vi nå som vi nærmer oss begynnelsen på den postpandemiske tidsalder, og hvor vil vi videre?
 
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) inviterer til gratis fagkveld onsdag 13.10. kl 18 på Zoom. Der vil vi utforske hvilke erfaringer vi har gjort oss etter et og et halvt år med e-helse på steroider og Formel 1- dekk, og ikke minst hvilken retning vi mener dette feltet bør ta (og ikke ta) videre. Hva har vært bra, hva kan vi lære av? Og hvilke utfordringer og sårbarheter ser vi ved å tilby helsehjelp over nett?
 
Med oss denne kvelden har vi Ole Kristian Losvik, tidligere seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, nå ansatt i Norsk Helsenett. Ole Kristian vil ta oss gjennom foredraget «Digitale innbyggertjenester på steroider- Helsenorge gjennom pandemien», med god tid til spørsmål etterpå.
 
I tillegg vil vi arrangere en panelsamtale der gode og mindre gode erfaringer med å tilby digital helsehjelp blir belyst, sammen med en drøfting av hvor veien nå bør gå videre. Deltagerne i panelsamtalen er:
 
Emma Sjöström– styremedlem i det svenske «Nätverket for digitala psykologer», Sveriges motsats til DigPsyk.
 
Lilly Lengali– psykolog ved Lovisenberg DPS. Lilly startet sin psykoterapikarriere samme halvår som da pandemien brøt ut, og har rukket å få omfattende erfaring med digital psykoterapi.
 
Svein Øverland– styremedlem i DigPsyk. Svein er en av pionerene innen digital psykoterapi i Norge, og var med på å gjennomføre EFPAs store, internasjonale undersøkelse om bruk av digitale løsninger i forbindelse med pandemien.
 
Kaja Asbjørnsen Betin– styreleder i DigPsyk. Kaja har mange års erfaring med digital psykoterapi, og har blant annet brukt våren 2021 til å intervjue terapeuter fra ulike sektorer om deres erfaringer med digital psykoterapi. Intervjuene skal inngå i et bokprosjekt som ferdigstilles i disse dager.
 
Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Det er dog nødvendig med påmelding, og dette skjer gjennom å sende en e-post til post@digpsyk.no. Når arrangementet nærmer seg, mottar alle påmeldte en lenke de kan benytte seg av for å få tilgang til webinaret.
 
Vel møtt!