Oppdatering

Det er nå en stund siden vi har oppdatert nettsiden, og ønsker derfor å starte det nye tiåret med en oppsummering av hva foreningen har utrettet gjennom de to siste årene. Dere som ønsker løpende oppdateringer om hva vi holder på med og er opptatte av, kan få dette gjennom å følge oss på Facebook. Det er også mulig å se våre nyeste Facebook- innlegg til høyre her på siden.

DigPsyk har siden oppstarten hatt hovedfokus på å være en kontaktinstans for psykologer og andre som er opptatte av teknologi i psykisk helsearbeid. Dette gjør vi gjennom å formidle relevant informasjon på Facebook- siden vår, samt gjennom å svare på henvendelser vi får. Fra og med høsten 2019 besluttet vi å tilby rådgivning kun til medlemmer av foreningen, da alt arbeid vi utfører er basert på frivillighet og tid derfor er en knapp ressurs. Vi svarer imidlertid fortsatt på korte og konkrete spørsmål om hvor man kan finne mer informasjon, og lignende.

DigPsyk avholder også et gratis fagarrangement en gang per år, som er åpent for alle medlemmer av Norsk psykologforening. I 2017 avholdt vi et arrangement der vi presenterte deltagerne for ulike nyvinninger innen digital psykisk helse. Dette arrangementet kan du lese mer om her.

 I november 2018 avholdt vi et arrangement om hvordan psykologer kan komme i gang med videoterapi. Du kan se opptak fra arrangementet på vår Facebook-side.

I september 2019 avholdt vi et arrangement om blandet terapi, altså kombinasjonen mellom samtaler ansikt til ansikt på psykologens kontor og digitale terapiressurser. Dette arrangementet finnes også som videoopptak på vår Facebook- side

Har du forslag til hvilke temaer vi kan belyse gjennom fremtidige arrangementer, så si gjerne ifra til oss! Du kan nå oss via Facebook/Messenger eller ved å sende en epost til post@digpsyk.no.

For øvrig holder medlemmer av styret jevnlig foredrag ved ulike arrangementer knyttet til e-helse, og vi underviser også deltagere på spesialiseringsforløpet i samfunns- og allmennpsykologi. Dette gjøres ikke nødvendigvis i regi av DigPsyk som forening, men vi tar selvsagt med oss foreningens formål inn i dette arbeidet også. Flere av oss har dessuten deltatt i referansegrupper opprettet av Direktoratene for henholdsvis helse og e-helse, og vi er i dialog med helsemyndighetene for å formidle hvilke behov vi som psykologer har for å kunne utføre godt helsearbeid i den digitale tidsalder.

Ønsker du å gi oss tips eller tilbakemeldinger? Send gjerne en epost til post@digpsyk.no.

Med ønske om et godt og fruktbart digitalt helsetiår!

Vennlig hilsen styret i DigPsyk