Digital Helse

Selv om vi har flere psykologer nå enn noen gang, er behovet i befolkningen mye større enn dagens helsetilbud kan dekke. Mange tilbys ikke adekvat hjelp på tross av at de har et psykisk helseproblem og det finnes grupper som ikke ønsker eller kan benytte seg av tradisjonell terapi. Geografi, hvor i forløpet man er og helsepersonells rammer er noen av hindringene som digitale virkemidler kan være med forbedre.

Digitale virkemidler

Digitale virkemidler har potensiale til å øke effekten av tradisjonell behandling, samt øke tilgjengeligheten til grupper som ikke har tilgang til helsetjenester tilpasset sine problemer. Digitale virkemidler kan være med på å øke egendeltagelse ved helseproblemer, slik at personer blir raskere friske.

Ved å motta et digitalt tilbud kan man bli mer involvert i egen bedring og dermed få helsegevinst på et tidligere tidspunkt. Dette vil ikke bare gi positivt utslag for personen selv, men vil i tillegg kunne spare helsetjenesten for store ressurser.

Fremtidens Helse

Modernisering av helsetjenesten innebærer blant annet å legge til rette for trygg og effektiv bruk av digitale løsninger innen psykisk helsearbeid, såkalt «varm teknologi», som for eksempel app’er, online selvhjelpsprogram, sensorteknologier og video-terapi. Digitalisering av helsetjenester kan bidra til at helsepersonell får mulighet til yte bedre hjelp for flere personer. Man kan altså spare helseressurser og samtidig gi bedre hjelp til flere.

Ved bruk av digitale tjenester kan man eksempelvis i større grad få hjelp der man er, når man trenger det. De digitale løsningene er tenkt å bedre og letteregjøre kontakten mellom helsevesenet og pasienten, ikke erstatte denne.