Minneord Kit Lisbeth Jensen (1956 – 2019)

Det er ikke alle som vet hvem Kit Jensen var, men vi i DigPsyk regner henne som en av jordmødrene innen e-terapi. Kit var en beskjeden kvinne. Hun skrøt aldri, – selv om hun hadde all grunn til å gjøre det. Hun skrev den første norske læreboken i e-terapi i 2014 med tittelen «Fra offline til online». Samme år arrangerte psykologforeningen det første kurset i e-terapi med hun og jeg som kursledere. I etterkant var det flere deltagere som spontant møttes for å etablere det som etterhvert ble DigPsyk og deretter igjen psykologforeningens interesseforening for digital helse. Uten Kit hadde kanskje ikke noe av dette skjedd. 
 
Idag tilbyr mange psykologer e-terapi i ulike former. I en undersøkelse av psykologers bruk av e-terapi blir Norge fremhevet for å være tidlig ute og godt posisjonert for å tilby pasienter digital psykologisk behandling, – også fordi myndighetene her har gitt klare retningslinjer for hvordan feltet skal reguleres og fordi psykologer tilbys opplæring. Dette hadde nok neppe skjedd uten pandemien. Patrick Vogel og jeg holdt, på nytt arrangert av psykologforeningen, et kurs om e-terapi før pandemien. Noen og tjue personer deltok. Etter pandemien, deltok vi som foredragsholdere i et tilsvarende kurs. Da var det 1380 deltakere (!).
 
Kit var opptatt både av viktigheten av å tilgjengeliggjøre psykologisk behandling gjennom digitale løsninger, – men også av at virksomheten måtte lovreguleres. I tillegg hadde hun kunnskap om teknologi som langt overgikk andre psykologers. Som du kanskje forstår ut fra formuleringene, – er Kit død. Det er faktisk en god stund siden. Men jeg har ikke klart å skrive denne teksten før nå. 
 
Da Kit Jensen levde, ble hun av oss i DigPsyk anerkjent som den ledende e-psykologen her til lands. Som bosatt i Skagen, var hun dessuten en drivkraft også i Dansk psykologforening som bildet under viser. Vi håper derfor at hun også får den anerkjennelsen hun fortjener når historien om e-terapi skrives en gang i den ikke så fjerne fremtid.
 
Teksten er skrevet av Svein Øverland, medstifter og styremedlem i DigPsyk
 
På bildet, tatt i mai 2017, står Kit Jensen i midten i hvit genser. Svein Øverland står foran til høyre i svart skjorte. Styreleder Kaja Betin står ytterst til høyre i gul genser. De øvrige personene på bildet er representanter for Dansk psykologforening og e-helserelaterte organisasjoner i Danmark.
 
Forhåndsvisning av bilde