DigPsyk er nå en del av Norsk psykologforening

  • På Norsk psykologforenings (NPF) landsmøte denne uken ble det vedtatt at DigPsyk opptas i hovedforeningen som en faglig interesseforening. Vi i DigPsyk er svært glade for at også NPF ser viktigheten av å satse aktivt på å fremme og trygge bruk av digitale hjelpemidler i psykisk helsearbeid. Gledelig er det også at temaet teknologi og psykisk helse ble fremhevet i president Tor Levin Hofgaard åpningstale og at foreningen hadde invitert leder i IKT Norge,Torgeir Waterhouse,til å holde innlegg under landsmøtet. Dette er tydelige tegn på at fusjonen mellom teknologi og psykisk helse er i vinden også her i Norge,en utvikling vi som psykologer ikke kan lukke øynene for. Vi i DigPsyk mener det er et akutt behov for at norske psykologer aktivt og organisert bidrar til å prege feltet digital psykisk helse,slik at de som trenger det skal kunne få enkel tilgang til kvalitetssikrede og forsvarlige helsetjenester på nett, og at potensialet innen teknologi generelt skal komme befolkningens psykiske helse til gode. Vi gleder oss til å hjelpe NPF med å sette fokus på den nye revolusjonen innen psykisk helsearbeid!