Fremtidens psykisk (e)helsevern?

psykologens forening for digital helse

Målet med dette innlegget er at flere skal se mulighetene innen satsning på eHelse i psykisk helsevern. Forhåpentligvis er dette til inspirasjon, enten din sterke side er klinisk behandling, produktutvikling, prosjektledelse, innovasjon eller rent engasjement.

De siste årene har stadig mer og mer av helsesektoren nytt godt av økt digitalisering og flere teknologiske hjelpemidler. eHelse er blitt en viktig brikke i moderniseringen og utviklingen av helse-Norge. Dessverre er det slik at en stor del av helsesektoren – psykisk helsevern – har vært gjenstand for betydelig mindre satsning og oppmerksomhet inn eHelse-utviklingen. Dette kan virke noe rart, da det er så store kostnader og så mye oppmerksomhet knyttet til psykisk helseproblematikk ellers i samfunnet.

Som tidligere belyst i Aftenposten: Psykiske lidelser koster Norge over 70 milliarder kroner årlig. Det rapporteres at store deler av sykefraværet og hele 1/3 av alle uføretrygder i Norge skyldes psykiske lidelser, med stor sannsynlighet for mørketall. I tillegg koster som regel uføretrygd som følge av psykiske lidelser samfunnet mer enn en somatisk uføretrygd, da de oftest inntreffer vesentlig tidligere i livet. Går man bort i fra tallene og tar for seg det som er nærmere og mer vanskelig for oss mennesker, så er det tydelig at forekomsten av psykisk helseproblematikk i Norge øker og at mange dessverre ikke får den hjelpen de trenger. Ventelistene for behandling for relativt vanlige og moderate lidelser innen angst og depresjon er mange måneder lange (ofte opp mot et år). Dette rammer altså ikke bare de svakeste i samfunnet, det gjelder også «vanlige», folk som deg og meg, som kan trenge litt hjelp og bistand til å komme tilbake på et godt spor og fungere optimalt i hverdagen.

Disse utfordringene kan reduseres ved bruk av eHelse. Man kan øke behandlingstilbudet og gi hjelp og støtte til flere til rett tid, gjennom løsninger som internetterapi, veiledet selvhjelp over internett, sosiale nettverk for pasientstøtte, apper for egenmestring, behandlingsgrupper online, gamification av egenmestringsøvelser, bruk av BigData for å styrke behandlingstilbudet og mye, mye mer. For inspirasjon kan det være verdt å se på løsninger som BigWhiteWall, Beating the Blues, internetpsykiatri.se, FearFighter, Patients Like Me og TherapyOnline. Dette er eksisterende og velfungerende løsninger fra land som Sverige, Storbritannia, USA og Australia. Flere av disse inneholder tilnærmet ingen personsensitiv informasjon lagret online, men er likevel til hjelp for veldig mange mennesker. Det er et stort tomrom for slike løsninger i Norge.

Nettbaserte behandlinger koster en brøkdel å administrere, og du kan få tilgang nærmest på dagen, noe som vil redusere ventelistene. Gjennom selvhjelp kan pasienten gjennomføre behandling når de vil og fra hvor de vil, noe som er lettere i en travel hverdag og reduserer tapt arbeidskraft og skatteinntekter for myndighetene. Samtidig vil dette fristille kapasitet hos terapeuter som dermed kan bruke sin tid på å behandle de som virkelig trenger hjelp ansikt-til-ansikt. Det er store gevinster i slik satsning. Vi må hjelpe beslutningstakere til å se hvor mye samfunnet kan spare i utgifter knyttet til behandling, sykefravær, tapt arbeidskraft, uføretrygd, sykehus- og fengselsopphold og manglende skatteinntekter gjennom gode og effektive lavterskeltilbud i psykisk helse. Sparte utgifter kan frigjøre ressurser og midler til satsning på andre områder der det er større behov. Psykisk friske mennesker er også en gevinst både med tanke på folkehelse og produktivitet i samfunnet.

Norge har lenge vært blant de fremste landene innen flere samfunnsmessige utfordringer, men innen psykisk helsevern og eHelse er vi i ferd med å sakke akterut. Helseminister Bent Høie har uttalt at Norge skal bli ledende innen utviklingen av eHelse og regjeringen varsler tung satsning i på lavterskeltilbud for personer med psykisk helseproblematikk i årene som kommer. Hvilke veivalg må vi ta underveis?

Vi i Psykologens Forening for Digital Helse tror at helsefaglig personell sammen med IT-industrien kan bidra til å lage et bedre psykisk helsevern i Norge gjennom eHelse og bruk av teknologi. Vi kan gjøre både norske innbyggere og våre kollegaer stolte over tjenestene vi tilbyr! Vi må imidlertid hjelpe helsevern og IT-bransjen til å forstå hvilke gevinster og muligheter som finnes, slik at det investeres i det. Hva tror du er fremtidens psykisk helsevern i Norge?